+38923 239 805 \ +38923 232 431 info@kentaur.com.mk

Изработка и пробна монтажа на челична конструкција.

Количина: 1,200 тони.

Главен изведувач: Конструктор Сплит.

Shares
Share This