+38923 239 805 \ +38923 232 431 info@kentaur.com.mk
Македонија – Johnson Matthey DOOEL

Македонија – Johnson Matthey DOOEL

Производствен и дистрибутивен центар за катализатори на автомобили. Дизајн, изготвување на работиничка документација, изработка и монтажа на челична конструкција. Вкупна површина: 10,000 м². Количина: 2,000 тони. Главен Изведувач: Pera Construction International DOO...