+38923 239 805 \ +38923 232 431 info@kentaur.com.mk

Енергетски Проекти

BOSNIA-STUDEN-AGRANA

Место: Брчко-Босна. Сухарска рафинерија Изработка на челична конструкција од заварени греди HEA / HEB 600-900.Количество: 400 тони Главен изведувач: EUROTECH- Anlagenbau...

MACEDONIA-GAMA (Skopje,-R.Macedonia)

Детален дизајн и подготовка на работилницата документација, изработка и инсталација 220kw Комбиниран циклус на когенеративна моќност Тежина: 1300 тони. Главен изведувач: GAMA. Скопје...

MACEDONIA-OKTA (Hellenic-Petroleum) (Petrovec,-R.Macedonia)

Детален дизајн и подготовка на работилницата документација, изработка и инсталација Единица за обновување на сулфур Тежина: 110 тони. Главен изведувач:...

SLOVENIA-BORIS KIDRIC Kidricevo

Фабрика за алуминиум-Кидричево Производство и монтажа на челична конструкција Количина 2600 тони

SLOVENIA-IRONWORKS JESENICE

Производство и монтажа на челична конструкција Количина 9000 t.

SLOVENIA-RUDIS Trbovlje

Euroglas 2 Haldesleben Производство на челична конструкција за платформа Количина 365 тони

KOSOVO-ANTENA TOWERS

Изработка и транспорт Тежина: 420 тони. Главен изведувач: Интраком ООД - Скопје

GERMANY-OFFSHORE PLATFORMS

Набавка, производство на челик Структура за 70 префрлани платформи (1.400 тони) за Северното Море. Главен изведувач: WESERWIND GmbH

GERMANY-DJURO DJAKOVIC MONTAGE OBERHAUZEN

Електрана Нидерхаузен Производство, монтажа на челична конструкција Количина околу 1350 тони

GERMANY-DSD Saarlouis

Електрана Нидерхаузен Производство на челична конструкција Количина 1285 тони Година на производство 2000

GERMANY-TH.ARENS

Производство на гасни канали за постројка за десулфуризација на отпадни гасови во Fiddler's Ferry Power. Локација: Cheshire, Англија. Тежина: приближно 100 метрички...

Shares
Share This