+38923 239 805 \ +38923 232 431 info@kentaur.com.mk

Енергетски Проекти

Окта – Рафинерија за нафта АД Скопје

Окта – Рафинерија за нафта АД Скопје

Дизајн, моделирање, изготвување на работилничка документација, изработка и монтажа на челична конструкција за Единица за Обнова на Сулфур. Количина: 110 тони. Главен изведувач:...

Косово – Антенски кули

Косово – Антенски кули

Дизајн и изработка на челична конструкција за антенски кули. Количина: 420 тони. Главен изведувач: Intracom S.A.

Shares
Share This