+38923 239 805 \ +38923 232 431 info@kentaur.com.mk

Изработка и монтажа на челична конструкција на валавница за тенки ленти.

Количина: 2,200 тони.

Shares
Share This