+38923 239 805 \ +38923 232 431 info@kentaur.com.mk

Капацитети

Сите наши капацитети се опремени со најнова технологија и машини со цел да ги исполнат и надминат очекувањата на нашите клиенти.

Нашите објекти

– ОДДЕЛ ЗА ПЕСКАРЕЊЕ
– ПРОСТОРИЈА ЗА ФАРБАЊЕ
– ОДДЕЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ
– СКЛАДИШТЕ ЗА ФИНАЛНИ ПРОДУКТИ
– СКЛАДИШТЕ ЗА СУРОВИНИ
– ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО
– КАНЦЕЛАРИИ

Кентаур – Импекс

Кентаур Импекс – Искра

Shares
Share This