+38923 239 805 \ +38923 232 431 info@kentaur.com.mk

Изработка и монтажа на челична конструкција со димензии (80х120)м.

Вкупна Површина: 9,600 м².

Количина: 565 тони.

Главен Изведувач: Aktor S.A.

Shares
Share This