+38923 239 805 \ +38923 232 431 info@kentaur.com.mk

Изработка и монтажа на челична конструкција за болница со 1,000 кревети.

Количина: 4,500 тони.

Shares
Share This