+38923 239 805 \ +38923 232 431 info@kentaur.com.mk

Изработка и монтажа на челична конструкција.

Количина: 900 тони.

Главен Изведувач: Хидротехника Белград.

Shares
Share This